2011. október 3., hétfő

Gaston Bachelard

Gaston Bachelard

The Psychoanalysis of Fire

Fire and Respect: The Prometheus Complex


A Fire and Respect: The Prometheus Complex című rész gondolatmenetében Bachelard a tüzet ellentmondásos jelenségként írja le, ami egyszerre személyes és univerzális, melegít és büntet.

A tűzhöz kapcsolódó tisztelet elsődleges forrásának a tanulást nevezi meg, melyet a tűzhöz fűződő gyermekkori tiltásokból, kézre verésekből eredeztet, amit csak követ a tűz tényleges fizikai megtapasztalásából származó tisztelet. Így a tűz az általános tiltás tárgyává válik, ami a fizikai fenyítéstől idővel az értelemre ható meggyőzésbe vált át.

Bachelard úgy véli, hogy az így rárakódó jelentések miatt nagyon nehéz a tűzről előítélet mentes tudást szerezni, amit csak egy okos engedetlenségnek (clever disobedience) nevezett attitűddel lehet elérni. Bachelard megjegyzi, hogy a városi gyerekek, mivel nincs lehetőségük a szülők elől elbújva titokban tüzet gyújtaniuk, megmenekülnek a Prométeusz-komplexustól.

Bachelard megfogalmazásában a tűz birtoklása, a Prométheusz-komplexus a folyamatosan fejlődő, az apáikon túllépő fiúk szimbóluma. Ennek okán tudásunk tökéletesítésével remélhetjük, hogy elérjük azt a szellemi állapotot, amellyel tanáraink és apáink is rendelkeznek. A Prométheusz-komplexus az intellektuális élet Ödipusz-komplexusa.

Ez a fajta tudásvágy, a tudás keresése, az experimentalizmus Bachelardnál egyfajta ráépülést – „to know as much as our fathers, more than our fathers” jelent.

Bachelard a tűz tudományban elfoglalt helyzetéről megállapítja, hogy ellentétben az elektromossággal, a tűznek nincs saját tudománya. Emiatt a tudo­mány előtti elmének egy komplex jelensége a tűz. Mindezek a kortárs–hagyományos ellentétpár felszínénél sokkal mélyebb szintre helyezik az említett két médium viszonyát.

Sokunk számára a tűz könnyedén töltődik fel a megfoghatatlannal (vacuum) és a mate­riálissal (plenum, telítettség) jellemezhető dolgokkal, egyaránt megfelel a kémikus és a filozófus, a tanult ember és az álmodozó számára is.

Ezek fényében nem meglepő, hogy a kortárs művészet az alkotás eszközévé, tárgyává teszi a tüzet.

Gaston BACHELARD, The Psychoanalysis of Fire, Routledge & Kegan Paul, London 1964

http://www.filestube.com/cUL75KfJuPt5VT7dRRQiGu/Bachelard-Gaston-The-Psychoanalysis-of-Fire.html


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.